Byggnader

Under ett antal år har vi renoverat och underhållit de ganska nergångna byggnaderna som inte hade brukats på många år.